First moment


20  % ZĽAVA

platí  do 28.2.2019 na vybrané druhy ubytovacích kapacít17% ZĽAVA do 28. februára 2019

 

15% ZĽAVA do 15. marca 2019


13% ZĽAVA do 15. apríla 2019


 

BONUS - MIMORIADNA ZĽAVA + 5%

platí na vybrané ubytovacie zariadenia, označené piktogramom:

„Mimoriadna zľava 5% do 31.1.“,

resp. „Mimoriadna zľava 5% do 28.2.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 15.3.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 31.3.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 15.4.“ ,

pri uhradení 100% ceny zájazdu

do 31.1.2019, resp.do 28.2.2019, resp. do 15.3.2019,  resp. do 31.3.2019, resp. do 15.4.2019 podľa typu zariadenia.

Nevzťahuje sa na termíny, kde platí „PROMO ZĽAVA“, "AKCIA", resp. AKCIA 7=6, 7=5, 7=4, resp. 5=4 .


ZĽAVY SA VZŤAHUJÚ NA ZÁKLADNÉ CENY UVEDENÉ V CENNÍKU, NEKUMULUJÚ SA A NEVZŤAHUJÚ SA NA POVINNÉ A INÉ PRÍPLATKY !

VÝNIMKA: ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP a BONUS - MIMORIADNA ZĽAVA (+ 5%) NEPLATIA PRE ZÁJAZDY – „VEĽKÁ NOC NA JADRANE“  -  Adriatiq hotel Zora (Primošten).