First moment - Chorvátsko

17% ZĽAVA
PREDĹŽENÁ DO 31. MÁJA 2021

 

BONUS - MIMORIADNA ZĽAVA + 5%

platí na vybrané ubytovacie zariadenia, označené piktogramom:

„Mimoriadna zľava 5% “,
a to

 „Mimoriadna zľava 5% do 31.1.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 28.2.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 14.3.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 31.3.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 1.4.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 15.4.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 30.4.“,
resp. „Mimoriadna zľava 5% do 1.5.“

pri uhradení 100% ceny zájazdu

do 31.1.2021, resp.do 28.2.2021, resp. do 14
.3.2021, resp. do 31.3.2021,  resp. do 1.4.2021 , resp. do 15.4.2021, resp. do 30.4.2021, resp. do 1.5.2021 podľa typu zariadenia.

Nevzťahuje sa na termíny, kde platí AKCIA 7=6, 7=5, 7=4, resp. 5=4 .

 

ZĽAVY SA VZŤAHUJÚ NA ZÁKLADNÉ CENY UVEDENÉ V CENNÍKU, NEKUMULUJÚ SA A NEVZŤAHUJÚ SA NA POVINNÉ A INÉ PRÍPLATKY !

VÝNIMKA: ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP a BONUS - MIMORIADNA ZĽAVA (+ 5%) NEPLATIA PRE ZÁJAZDY – „VEĽKÁ NOC NA JADRANE“  -  Adriatiq hotel Zora (Primošten) a Amadria park hotel Ivan (Šibenik).