First moment - Chorvátsko

20% ZĽAVA  predĺžená do 15.2.2022

17% ZĽAVA predĺžená do 31.3.2022

15% ZĽAVA -  do 30.4.2022

BONUS - MIMORIADNA ZĽAVA + 15%, resp. + 10%, resp. + 5%

platí len na vybrané ubytovacie zariadenia, označené piktogramom:

„Mimoriadna zľava 15% “, resp. 10%, resp. 5 %
a to
pri uhradení 100% ceny zájazdu do termínu uvedeného v doplňujúcich informáciách pri jednotlivých zariadeniach.

Nevzťahuje sa na termíny, kde platí AKCIA 7=6, 7=5, 7=4, resp. 5=4 .

 ZĽAVY SA VZŤAHUJÚ NA ZÁKLADNÉ CENY UVEDENÉ V CENNÍKU, NEKUMULUJÚ SA A NEVZŤAHUJÚ SA NA POVINNÉ A INÉ PRÍPLATKY !