First moment - Chorvátsko

20% ZĽAVA  do 31.1.2023

17% ZĽAVA - do 28.2.2023

15% ZĽAVA -  do 31.3.2023

BONUS - MIMORIADNA ZĽAVA + 15%, resp. + 10%, resp. + 9%, resp. + 5%, resp. + 3%

platí len na vybrané ubytovacie zariadenia, označené piktogramom:

„Mimoriadna zľava"
a to
pri uhradení 100% ceny zájazdu do termínu uvedeného v doplňujúcich informáciách pri jednotlivých zariadeniach.

Nevzťahuje sa na termíny, kde platí AKCIA 7=6, 7=5, 7=4, resp. 5=4 .

 ZĽAVY SA VZŤAHUJÚ NA ZÁKLADNÉ CENY UVEDENÉ V CENNÍKU, NEKUMULUJÚ SA A NEVZŤAHUJÚ SA NA POVINNÉ A INÉ PRÍPLATKY !