Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Mgr. Eva Samborská - AQUAMARIN,  IČO 14157047, zapísaná na OÚ v Banskej Bystrici, vložka č.:601-2939 je správcom vašich osobných údajov, čo znamená, že vykonáva spracovanie vašich osobných údajov a zodpovedá za ne. Cestovná kancelária Aquamarin spracúva osobné údaje v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je cestovná kancelária povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich cestovnej kancelárie zo zmluvy o obstaraní zájazdu.

Zásady spracovania a doba uchovávania osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. Osobné údaje zákazníkov spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú uchovávané a je v súlade s právnymi predpismi. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za nasledujúcim účelom:

-          rezervácie zájazdu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska telefón, e-mailová adresa, 

-           zasielanie noviniek formou newsletrov v rozsahu: e-mailová adresa

  

Využívanie súborov cookies

Na našich weboch využívame súbory cookie a to najmä na zaistenie funkčnosti webu, meranie a analýzu návštevnosti a prispôsobovanie webu zákazníkom.

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies nastavením vo Vašom prehliadači, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke.

Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Žiadny z použitých cookies neobsahuje osobné informácie, iba všeobecné informácie za účelom štatisktiky návštevnosti, a prevádzkovo potrebných informácií technického rázu.

Typy súborov cookies sú: 
• súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia 
• trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas - tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

 

Ako sú vaše osobné údaje spracovávané a komu ich dávame?

Osobné údaje popísané v tomto dokumente spracovávame my ako správca osobných údajov. Vždy tak konáme s ohľadom na ich maximálne zabezpečenie a spracovanie v súlade s platnými právnymi predpismi. Údaje z objednávok a dopytov uchovávame po dobu 5 rokov od termínu objednaného zájazdu. Údaje o vašej registrácii u nás uchovávame aj dlhšie, ale iba v prípade, že ste svoju registráciu nezrušili a ste aktívnymi odberateľmi našich newsletterov. Údaje o vašom chovaní na našich weboch a pri čítaní newsletterov spracovávame.

Vaše údaje poskytujeme ďalším subjektom, ktoré sú taktiež v úlohe správcov osobných údajov. Jedná sa o:

  • zahraniční partneri, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme služby uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu (len krajiny EÚ),
  • ďalšie subjekty zaisťujúce služby k vášmu zájazdu, ako sú napr. autobusoví prepravcovia, 
  • poisťovňu UNION a.s., pokiaľ si u nás objednáte poistenie.

Ako spracovávané údaje získavame?

Vo väčšine prípadoch sa jedná o osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci objednávky zájazdu, vašej registrácie do zákazníckeho systému a k odberu newslettera, pri vložení recenzie hotelu, alebo pri elektronickej, či telefonickej komunikácii či v rámci návštevy našej pobočky. Údaje získavame sledovaním vášho chovania na našich weboch alebo pri overení prekliku e-mailových správ, ktoré vám zasielame.

Aké sú vaše práva?

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

  • právo na prístup k vašim osobných údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame,
  • právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
  • právo na výmaz vašich osobných údajov. My tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi a našimi oprávnenými záujmami,
  • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených, podmienok obmedziť nakladanie s vašimi osobnými údajmi,
  • právo na prenositeľnosť. V prípade, že spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, máte právo na prenos takýchto osobných údajov inému správcovi,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa jedná o spracovanie z dôvodu marketingových účelov, prestaneme tieto údaje spracovávať, v ostatných prípadoch tak vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo na iný príslušný dozorný úrad.

Pri realizácií vašich práv sa na nás obracajte v sídle spoločnosti CK AQUAMARIN, Horná 44, 974 01 Banská Bystrica, aquamarin@aquamarin.sk.

 

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Dieťa zdarmaTip CK
Kontakt

CK AQUAMARIN

Horná 44
974 01  Banská Bystrica
call centrum:

0903 459 459

e-mail: aquamarin@aquamarin.sk

PoUtStŠtPiSoNe
: