Baško Polje

V severozápadnej časti Makarskej riviéry,  2,5 km od rušnejšieho strediska Baška Voda sa rozkladá menšie letovisko Baško Polje. Letovisko je známe peknými plážami z okruhliakov a jedinečnou prírodnou scenériou, ktorej dominantou je pohorie Biokovo.