Garančný list

V zmysle zákona o cestovnom ruchu č. 281/2001 je CK AQUAMARIN poistená proti insolventnosti a úpadku v poisťovni UNION, a.s.

Garančný list platný od 1.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garančný list platný od 1.11.2019