Všeobecné zmluvné podmienky a možnosť alternatívneho riešenia sporov

Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky CK AQUAMARIN si môžete stiahnuť tu:

Všeobecné zmluvné podmienky 2019  (443 KB)