Benefit Plus

Naša CK patrí do programu Benefit Plus, prostredníctvom ktorého máte možnosť čerpať príspevok od Vášho zamestnávateľa na kúpu zájazdu.

Požiadavku na čerpanie čiastky si musí každý zákazník podať sám u firmy Benefit Plus, ktorá nás o jeho čerpaní bude informovať. Po obdržaní dobropisovanej čiastky od Benefit Plus Vám bude platba za zájazd znížená o dobropisovanú položku, ktorú ste čerpali prostredníctvom Benefit Plus. Klient je povinný nás už pri zadávaní požiadavky informovať o čerpaní príspevku z programu Benefit Plus.