Cestovné poistenie UNION

V prípade, že máte záujem uzavrieť pri kúpe zájazdu  alebo služby cestovného ruchu cestovné poistenie, ponúkame Vám možnosť uzavrieť cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov od spoločnosti UNION.

V roku 2024 ponúkame od spoločnosti UNION okrem základného balíka poistenia A1, aj  balík poistenia A1 PANDEMIC a aj balík poistenia A2 EXCLUSIVE (100%-né krytie storna zájazdu a COVID-19).

Balík poistenia A2 EXCLUSIVE je z pohľadu rizík identický s balíkom poistenia A1 PANDEMIC, avšak v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie

    • vo výške až 100% vyúčtovaného storno poplatku, pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami
    • maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde

       

Zmena podmienok pre dojednanie poistenia (uzavretie poistnej zmluvy) cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov  a ďalšie dokumenty k poisteniu si môžete stiahnuť tu:

Balíky poistenia A1, A1 pandemic, A2 exclusive, A3, A3 pandemic - PREHĽAD KRYTIA.