Pre predajcov

Máte záujem spolupracovať s našou cestovnou kanceláriou CK AQUAMARIN?

Províznym predajcom CK AQUAMARIN sa môže stať fyzická osoba - živnostník, alebo právnická osoba, ktorá má v predmete svojej podnikateľskej činnosti uvedenú činnosť - prevádzkovanie cestovnej kancelárie, alebo cestovnej agentúry, alebo sprostredkovateľskú činnosť.

Tešíme sa na spoluprácu.