Všeobecné zmluvné podmienky a možnosť alternatívneho riešenia sporov

Aktuálne Všeobecné zmluvné podmienky CK AQUAMARIN si môžete stiahnuť tu: